0919 498625

info@dxencorp.com
Quan trắc nước
Quan trắc nước
Quan trắc nước
Quan trắc nước

Thiết bị quan trắc

Chuyên Tư vấn, Cung cấp và lắp đặt thiết bị:
- Hệ thống quan trắc khí thải công nghiệp tự động, liên tục của Mỹ, Nhật, Đức, Pháp
- Hệ thống quan trắc nước tự động, liên tục của Mỹ, Pháp, Đức, Ý, Ba Lan
- Hệ thống quan trắc chất lượng môi trường xung quanh của Pháp, Ba Lan
- Hệ thống trang thiết bị tiếp nhận dữ liệu quan trắc tự động, liên tục