0919 498625

info@dxencorp.com
Quan trắc môi trường không khí xung quanh
Quan trắc môi trường không khí xung quanh
Quan trắc môi trường không khí xung quanh
Quan trắc môi trường không khí xung quanh

Thiết bị quan trắc

Chuyên Tư vấn, Cung cấp và lắp đặt thiết bị:
- Hệ thống quan trắc khí thải công nghiệp tự động, liên tục của Mỹ, Nhật, Đức, Pháp
- Hệ thống quan trắc nước tự động, liên tục của Mỹ, Pháp, Đức, Ý, Ba Lan
- Hệ thống quan trắc chất lượng môi trường xung quanh của Pháp, Ba Lan
- Hệ thống trang thiết bị tiếp nhận dữ liệu quan trắc tự động, liên tục