0919 498625

info@dxencorp.com
Dano
Dano
Dano

Xử lý rác

- Tư vấn giải pháp công nghệ, thiết bị tái tạo năng lượng từ phế phẩm Nông - Lâm nghiệp, chất thải rắn sinh hoạt, công nghiệp, y tế.
- Cung cấp, lắp đặt và hoàn chỉnh các dây chuyền, thiết bị cho dự án xử lý rác...