0919 498625

info@dxencorp.com
Lĩnh Vực Hoạt Động

TƯ VẤN, THIẾT KẾ, CUNG CẤP & ĐẦU TƯ

Năng lượng

- Giải pháp công nghệ tái tạo năng lượng từ chất thải rắn.

- Thiết bị xử lý chất thải rắn.

- Công nghệ: Biogas, Phân bón, RDF, Đốt rác tận thu nhiệt, Syngas, Phát điện.

Môi trường

- Thiết bị quan trắc khí thải và nước thải.

- Thiết bị xử lý nước cấp cho sinh hoạt và công nghiệp.

- Thiết bị xử lý nước thải.

- Thiết bị xử lý nước hồ bơi.

- Thiết bị xử lý nước lò hơi.

- Thiết bị xử lý không khí.