0919 498625

info@dxencorp.com

C100

Thương hiệu: Purolite

Xem chi tiết sản phẩm TẠI ĐÂY

Liên hệ đặt mua

Mô tả

C-100 là hạt nhựa trao đổi cation Polystyrene Sulfonate, hạt tròn dạng gel, sử dụng làm mềm và khử khoáng, được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng công nghiệp và trong nước. Nước cấp sinh hoạt.

ĐẶC TÍNH VÀ HÓA HỌC ĐIỂN HÌNH

Cấu trúc Polymer

Liên kết ngang Polystyrene Divinylbezene

Hình dạng

Hạt hình cầu trong suốt

Số lượng hạt tròn nguyên

90% min

Nhóm chức

R-SO3-

Định lượng ion trao đổi

Na+

Trọng lượng giao hàng

850g/l

Kích cỡ hạt

+ 1,2mm < 5%

- 0,3 mm < 1%

Hàm ẩm, dạng Na+

44 - 48%

Độ trương nở Na+ -> H+
Ca++ -> Na+

5% max

5% max

Tỉ trọng của hạt, dạng Na+ , ẩm

1.29

Năng suất trao đổi tổng cộng, dạng Na+
+ Theo thể tích, ẩm
+ Theo khối lượng, khô

2.0 eq/l min

4.5 eq/l min

Nhiệt độ vận hành, dạng Na+

150oC max

PH ổn định PH hoạt động, Na+  chu kì

0 - 14

6 - 10